top of page
Men's Division 18+

Cross Stamina Men

SIDOROV PAVEL

CHUVASHIYA

1st

SEMENOV DAHIR

KCHR

2nd

HONDRONIKOLAS DIAMANTIS

GREECE

3rd

Please reload

Cross Punch Men 

SIDOROV PAVEL

CHUVASHIYA

1st

OSIPOV TIGRAN

SOCHI

2nd

SEMENOV DAHIR

KCHR

3rd

Please reload

Cross Kick Men 

CHONDRONIKOLAS DIAMANTIS

GREECE

1st

SEMENOV DAHIR

KCHR

2nd

SVETLAKOV ILYA

RUSSIA

3rd

Please reload

Junior Division 

Cross Kick  Juniors C'

GOROKHOV GLEB

SOCHI

1st

SARUOIN NIKITA

KRASNOBAR

2nd

GALIEV ALI

RUSSIA

3rd

Please reload

Cross Kick  Juniors B' 

MANGURSUZYAN ERIK

SOCHI

1st

OTRUBYANNIKOV SERGEY

VORONEZH

2nd

SERIKOV ALEXEY

VORONEZH

3rd

Please reload

Cross Punch Juniors B'

SERIKOV ALEXEY

VORONEZH

1st

OTRUBYANNIKOV SERGEY

VORONEZH

2nd

TKACHEV EGOR

RUSSIA

3rd

Please reload

bottom of page